O NAS

Joanna Kądziołka

Joanna Kądziołka

Prezeska zarządu

Agata Zgliczyńska

Agata Zgliczyńska

Wiceprezeska zarządu

Katarzyna Mirkiewicz

Katarzyna Mirkiewicz

Członkini zarządu

Piotr Barczak

Piotr Barczak

Członek zarządu

Aleksandra Wieczorek

Aleksandra Wieczorek

Agnieszka Sadowska-Konczal

Agnieszka Sadowska-Konczal

Aleksandra Dębicka-Łaśko

Aleksandra Dębicka-Łaśko

Filip Piotrowski

Filip Piotrowski

Małgorzata Gęca

Małgorzata Gęca

Sylwia Sikorska - Ney

Sylwia Sikorska - Ney

Agata Szopińska

Agata Szopińska

Magdalena Iwanek

Magdalena Iwanek

Karolina Wanat

Karolina Wanat

Asystentka zarządu i projektów

Ola Kowalczyk

Ola Kowalczyk

wolontariuszka

Joanna Klim

Joanna Klim

Ewelina Królik

Ewelina Królik

wolontariuszka

Patrycja Kita

Patrycja Kita

wolontariuszka

Ola Kościuszko

Ola Kościuszko

wolontariuszka

Aleksandra Bocian

Aleksandra Bocian

Dagmara Wójcik-Jędrzejewska

Dagmara Wójcik-Jędrzejewska

Alina Starzak

Alina Starzak

Dominika Jackowska

Dominika Jackowska

Joanna Żabicka

Joanna Żabicka

Ewa Szymborska

Ewa Szymborska

Marta Korab-Ożóg

Marta Korab-Ożóg

Nasza misja

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Naszą misję realizujemy poprzez wyposażanie w wiedzę i narzędzia wspierające działania obywateli, instytucji i przedsiębiorstw oraz reprezentując społeczności zaangażowane w działanie na rzecz środowiska.  

Statut Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Nasze cele:

$

działania na rzecz ochrony środowiska,

$

ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń i odpadów,

$

eliminacja z produkcji i stosowania substancji chemicznych i produktów mających negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

$

 zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania,

$

zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów,

$

wdrażanie zasad gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym,

$

zapobieganie międzynarodowemu obrotowi odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi,

$

pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,

$

podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, a także upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka,

$

zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o powstających zanieczyszczeniach
i odpadach.

Patronat nad książkami

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste objęło również patronat nad książkami:

“Życie Zero Waste”

Katarzyna Wągrowska

,,Wykorzystuję...’’

Sylwia Majcher

“Styl życia zero waste”

Amy Korst

,,Śmieciogród’’

Ola Woldańska-Płocińska

"Klimatyczni"

Olga Ślepowrońska

,,Gotuję, nie marnuję"

Sylwia Majcher

,,Nie śmieci’’

Julia Wizowska

"Elementarz ekologiczny"

Patrycja Wojtkowiak-Skóra Justyna Jednoróg

,,Bez resztek"

Jagna Niedzielska

,,Jak kompostować?’

Joanna Baranowska

Wolontariat

Jeśli czujesz sprzeciw wobec zanieczyszczenia oraz marnowania zasobów naszej planety, a jednocześnie posiadasz umiejętności, doświadczenie i jesteś profesjonalistą w swojej dziedzinie, to napisz do nas na adres: wolontariat@zero-waste.pl. Chętnie poznamy Twoje możliwości.

Rada naukowo – programowa

Rada Naukowo-Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia. Zespół Rady tworzą polscy i zagraniczni specjaliści, którzy są ekspertami w zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) towarzysząc rozwojowi tej koncepcji począwszy od jej narodzin w 2014 r.,aż do chwili obecnej wpływając na jej kształt nadawany przez Parlament Europejski. Zadaniami Rady jest m.i.: dbałość o odpowiedni poziom merytoryczny i naukowy podmiotów i partnerów współpracujących z Radą i Stowarzyszeniem, inspirowanie nowych form i kierunków działań Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Razem odkrywamy jak uniezależnić zrównoważony rozwój gospodarczy od zużywania topniejących zasobów.

Skład osobowy Rady Naukowo-Programowej:

$

Tomasz Wojciechowski (koordynator)

$

Piotr Barczak

$

Andrzej Karol Gawłowski

$

Zbigniew Bukowski

$

Marek Goleń

$

Paweł Głuszyński

$

Anna Larsson

KOntakt

Adres

Franciszka Marii Lanciego 14/35
Warszawa 02-792

Email

kontakt@zero-waste.pl

Kontakt tylko dla mediów:
joanna.kadziolka@zero-waste.pl

 

KRS

0000674299

NIP

6751594380

Regon

367399443

NUMER RACHUNKU

BNP Paribas 21 1600 1462 1816 2030 0000 0001

Napisz do Nas

11 + 4 =

Dołącz do społeczności:

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

ul. Franciszka Marii Lanciego 14/35
02-792 Warszawa

kontakt@zero-waste.pl

Kontakt z mediami:
joanna.kadziolka@zero-waste.pl

NUMER RACHUNKU
BNP Paribas 21 1600 1462 1816 2030 0000 0001