Idzie zima – plastik musi odejść! Czytaj nowy raport!

W obliczu nadchodzącego kryzysu energetycznego UE musi ograniczyć produkcję tworzyw sztucznych! Nowy raport Break Free From Plastic i Center for International Environmental Law (CIEL) ujawnia pilną potrzebę ograniczenia produkcji tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od paliw kopalnych oraz rosyjskiej ropy i gazu.

W obliczu zbliżającego się niedoboru gazu, kraje UE oczekują, że konsumenci wezmą na swoje barki ciężar jego redukcji i równocześnie starają się zabezpieczyć nowe dostawy paliw kopalnych. W tym samym czasie decydenci pozostawiają w spokoju sektor petrochemiczny i tworzyw sztucznych, który jest największym czynnikiem wzrostu światowego zapotrzebowania na ropę i gaz. Nowy raport Break Free From Plastic i Center for International Environmental Law (CIEL) badają europejski rynek tworzyw sztucznych
i petrochemii, argumentując, że UE, która pozyskuje prawie 40 proc. swojego gazu i ponad 20 proc. ropy
z Rosji, może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne poprzez wprowadzenie cięć w tych energochłonnych gałęziach przemysłu.

Tworzywa sztuczne i przemysł petrochemiczny są największymi użytkownikami ropy, gazu i energii elektrycznej w UE, przy czym prawie 40 proc. tej energii idzie na produkcję samych tylko opakowań plastikowych. Nieuwzględnienie tego sektora w planie „Oszczędzaj gaz dla bezpieczniejszej zimy” to poważne niedopatrzenie. Podczas gdy rodziny i małe firmy borykają się z niebotycznymi rachunkami za energię, przemysł petrochemiczny marnuje ograniczone zasoby na produkcję niepotrzebnego plastiku jednorazowego użytku, napędzając kryzys energetyczny w UE – komentuje Delphine Lévi Alvarès, europejska koordynatorka ruchu Break Free From Plastic.

 Do głównych ustaleń raportu należą:

  • Produkcja tworzyw sztucznych była odpowiedzialna za prawie 9 proc. i 8 proc. końcowego zużycia gazu kopalnego i ropy naftowej w UE w 2020 roku. Jest to mniej więcej tyle, ile wynosi końcowe zużycie gazu w Holandii i prawie tyle, ile wynosi końcowe zużycie ropy naftowej we Włoszech w 2020 roku.

    Produkcja tworzyw sztucznych jest najbardziej energo- i substratochłonnym z procesów przemysłu petrochemicznego. Same opakowania z tworzyw sztucznych stanowią 40 proc. końcowego rynku produktów z tworzyw sztucznych w UE, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi końcowe zużycie gazu na Węgrzech oraz łączne zużycie ropy naftowej w Szwecji i Danii w 2020 roku.

    Prawie 15 proc. końcowego zużycia gazu i 14 proc. końcowego zużycia ropy w 2020 r. w krajach Unii Europejskiej zostało wykorzystane do produkcji petrochemikaliów.

  • W UE w 2020 roku 38 proc. gazu i 22 proc. ropy pochodziło z Rosji, co sprawia, że energochłonny przemysł petrochemiczny jest znacząco uzależniony od rosyjskich paliw kopalnych.

    Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Holandia i Polska odpowiadają łącznie za 75 proc. zużycia ropy naftowej i 81 proc. zużycia gazu końcowego oraz za 77 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w UE.

Ponieważ branża tworzyw sztucznych planuje podwojenie produkcji opartej na gazie i ropie naftowej w ciągu najbliższych 20 lat, raport stwierdza, że wzrost ten jest nie do pogodzenia z osiągnięciem celów UE, w tym celów określonych w Zielonym Ładzie, wiążących celów klimatycznych, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C, oraz wysiłków na rzecz rozwiązania problemu zanieczyszczenia tworzyw sztucznych.

 – Inwazja Rosji na Ukrainę obnaża niebezpieczeństwo naszego globalnego uzależnienia od paliw kopalnych. Oczekiwanie indywidualnych działań konsumentów jest nieadekwatną i nieproporcjonalną odpowiedzią na skalę i intensywność obecnego kryzysu. Przywódcy UE muszą powstrzymać swoje neokolonialne polowanie na nowe źródła paliw kopalnych i zamiast tego stawić czoła problemowi poprzez natychmiastowe ograniczenie produkcji plastiku, zaczynając od niepotrzebnych plastikowych opakowań jednorazowego użytku, aby oszczędzać gaz – mówi Lili Fuhr, zastępca dyrektora CIEL’s Climate & Energy Program.

Raport wyszczególnia konkretne zalecenia polityczne dla UE w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych do produkcji petrochemicznej i plastikowej poprzez ambitną politykę zapobiegania i ponownego wykorzystania. Obejmują one działania regionalne i wysiłki na rzecz zwiększenia ambicji w zakresie oddolnych środków podczas zbliżających się negocjacji w sprawie prawnie wiążącego globalnego traktatu dotyczącego tworzyw sztucznych.

Przy 50 proc. redukcji opakowań z tworzyw sztucznych i 90 proc. wskaźniku recyklingu moglibyśmy zaoszczędzić równowartość rocznego zużycia ropy naftowej i gazu przez Republikę Czeską. Jest to ogromna szansa dla UE, aby zająć się jednocześnie kryzysem energetycznym, klimatycznym i zanieczyszczeniem plastikiem. Nadszedł czas, aby UE wykazała się prawdziwym przywództwem. Aby zima była bezpieczniejsza, plastik musi odejść.

KONTAKT:
Piotr Barczak: piotr.barczak@zero-waste.pl
Joanna Kądziołka: joanna.kadziolka@zero-waste.pl