Zostań ambasadorem/ką zero waste!

Zostań ambasadorem zero waste i aplikuj już dziś! Zgłoszenia przyjmujemy do 10 grudnia 2023 r.

Zapraszamy  Was do wzięcia udziału w innowacyjnym kursie Ambasadorów Zero Waste, skierowanym do osób które chcą działać na rzecz minimalizowania odpadów, zainteresowanych prowadzeniem akcji edukacyjnych z obszaru oszczędzania zasobów Ziemi i ekonomii cyrkularnej.

 

Kurs jest organizowany przez nas, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Let’s Do It Foundation z Estonii i Zero Waste Kiel z Niemiec a finansowany z grantu udzielonego przez The Council of the Baltic Sea States.

 Zakres kursu jest oparty na innowacyjnych materiałach zawartych w Zero Waste Ambassador Curriculum. 

 • Podstawy zero waste i co to praktycznie oznacza na poziomie gminy, miast, producentów

 • Jak zastosować zasady zero waste w różnych kontekstach lokalnych

 • Jak angażować i komunikować się z różnymi interesariuszami

 • Jak rosnąć i rozwijać się jako Ambasador Zero Waste

Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

 Terminy kursu:

 • Sesja zapoznawcza – 26 stycznia 2024 w godzinach 16:00 – 17:30

 • 4 tygodnie nauki online – 4 sesje 1, 8, 15, i 22 lutego w godzinach 15:00 – 18:00

 • 3 dniowy kurs w Warszawie – 28-29 lutego i 1 marca 2024 połączony z wizytą w dwóch placówkach zajmujących się gospodarką odpadami

 • Webinar podsumowujący: 21 marca 2024, godzina – 16:00 – 17:00 

Kurs jest bezpłatny dla uczestników, oprócz kosztów przejazdu do Warszawy i zakwaterowania które uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W czasie zajęć zapewniamy przekąski i napoje i lunch. 

Liczba miejsc jest ograniczona do 25. Aplikującymi są uczestnicy z krajów nadbałtyckich – Szwecji, Estonii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia. 

TERMIN APLIKOWANIA – do 10 grudnia 2023. 

APLIKACJA ZNAJDUJE SIĘ TU. Odpowiedź o przyjęciu otrzymacie do 22 grudnia 2023. 

 Serdecznie zapraszamy!

BECOME A ZERO WASTE AMBASSADOR and Apply today! Applications open until December 10, 2023

We invite you to participate in the innovative Zero Waste Ambassadors course addressed to people who want to work in the field of waste minimization, interested in conducting educational campaigns in the area of saving the Earth’s resources and circular economy. 

 The course is organized by the Polish Zero Waste Association, Let’s Do It Foundation from Estonia and Zero Waste Kiel from Germany and financed by a grant from The Council of the Baltic Sea States

 The scope of the course is based on the innovative materials included in the Zero Waste Ambassador Curriculum

 • The basics of zero waste and what it means practically at the level of municipalities, cities, communities;
 • How to apply zero waste principles in different local contexts;
 • How to engage and communicate with different stakeholders;
 • How to grow and develop as a Zero Waste Ambassador

 

The course is conducted in English.

 Course dates:

 • Introductory session – 26 January 2024 from 16:00 – 17:30
 • 4 weeks of online learning – 4 sessions on February 1st, 8th, 15th, and 22nd from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
 • 3-day course in Warsaw – 28-29 February and 1 March 2024 combined with a visit to two waste management facilities
 • Summary webinar: March 21, 2024, time – 16:00 – 17:00 

 

The course is free of charge for participants, except for the cost of travel to Warsaw and accommodation, which participants cover on their own. During the classes, we provide snacks and drinks and lunch. Upon completion of the course, participants receive a certificate of completion. 

 

The number of places is limited to 25. Applicants are participants from the Baltic countries – Sweden, Estonia, Germany, Poland, Lithuania, Latvia and Finland. 

APPLICATION DEADLINE – December 10, 2023. 

THE APPLICATION CAN BE FOUND HERE. Admission confirmations will be sent out before December 22nd, 2023. 

 

We are waiting for you!