Manifest DRS – powiedz TAK dla systemu kaucyjnego!

Manifest DRS – powiedz TAK dla  systemu kaucyjnego!!

 

Europa powinna zmierzać w kierunku zeroodpadowej gospodarki o obiegu zamkniętym, która umożliwia zachowanie wartości materiałów poprzez ich wielokrotne użycie, stosując recykling tylko wtedy, gdy nie ma już innej możliwości i gwarantując równocześnie, że do środowiska nie będą przedostawać się żadne odpady. System kaucyjny (DRS, ang. deposit return scheme) obejmujący jedno- i wielorazowe opakowania po napojach to jeden z najskuteczniejszych i  najbardziej zrównoważonych sposobów na osiągnięcie tych celów.
 
Właśnie dlatego dzięki współpracy kilkunastu europejskich organizacji pozarządowych powstał „Manifest DRS”, dokument stanowiący podsumowanie korzyści płynących z wprowadzenia systemu kaucyjnego, będący równocześnie listą postulatów skierowanych do instytucji UE i państw członkowskich, mających na celu zachowanie wartości materiałów i ograniczenie zanieczyszczania środowiska naturalnego.