10 priorytetów na drodze do zmiany polityki dotyczącej odpadów w UE

W krajach Unii Europejskiej prawie 90% zasobów materialnych wykorzystuje się tylko raz. Aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), należy zdecydowanie zredukować ogólne zużycie zasobów naturalnych w UE. Kluczowe jest także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przy równoczesnym poszanowaniu ograniczeń planety i dążeniu do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W tym celu, koalicja Prevent Waste skupiająca europejskie organizacje pozarządowe wzywa do ulepszenia i wdrożenia europejskiej polityki dotyczącej zapobiegania wytwarzania odpadów oraz projektowania produktów. Wszystkie nowe wnioski legislacyjne i strategie, jak i wdrażanie tych już istniejących, muszą być zgodne z unijną hierarchią postępowania z odpadami, czyli stawiać na pierwszym miejscu zapobieganie. Zmniejszenie wydobycia zasobów naturalnych, projektowanie produktów w obiegu zamkniętym, zachęcanie do zapobiegania wytwarzania odpadów – te działania zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i przyczyniają się do osiągnięcia cel dekarbonizacji.

Kolejny Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej razem z szerokim Europejskim Zielonym Nowym Ładem (Green New Deal) powinny zawierać ambitne środki, umożliwiające zapobieganie produkcji odpadów w całym cyklu życia produktu, we wszystkich branżach, w tym spożywczej, budowlanej, branży opakowań, transportowej, elektronicznej oraz w branży produkcji baterii i materiałów tekstylnych.

Zapraszamy do zapoznania się z 10 priorytetami na drodze do zmiany polityki dotyczącej odpadów w UE.

Dokument do pobrania.