Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Numer KRS: 0000674299
NIP: 6751594380
REGON: 367399443

Zarejestrowane przez Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adres:
os. Handlowe 8/92
31-936 Kraków

Numer rachunku bankowego: 21 1600 1462 1816 2030 0000 0001

Zarząd:
Aleksandra Niewczas – prezes zarządu
Anna Komar – wiceprezes zarządu
Agnieszka Sadowska-Konczal – członkini zarządu

Kontakt: kontakt@zero-waste.pl

Partnerzy
ZERO-ODPADOWY NEWSLETTER
Zaufali nam