Oś czasu transpozycji dyrektyw odpadowych

Dyrektywy odpadowe Unii Europejskiej? Ale co? Gdzie jest polski tekst tych dyrektyw? Jak? I, przede wszystkim, kiedy??

To są pytania, jakie spędzają sen z powiek branży odpadowej, samorządom i władzy rządowej odpowiedzialnej za transpozycję i wdrożenie tych dyrektyw. Przypominamy, że te dyrektywy termin transpozycji dyrektyw odpadowych upływa 4 lipca 2020 roku.
Poniżej przedstawiamy oś czasu, która w jasny sposób pokazuje kolejne zobowiązania, kroki i nowe propozycje legislacji prawnych, jakie branża musi przewidzieć na nadchodzące lata, a Ministerstwo Klimatu sprawnie zaplanować.

Oś czasu to nie zwykła infografika. To także dostęp do materiałów źródłowych dotyczących omawianych zagadnień, a także łatwy dostęp do czterech głównych dyrektyw odpadowych (WFD, PPWD, LD i SUP).

Cała oś do pobrania TUTAJ