Oś czasu transpozycji dyrektyw odpadowych

Oś czasu transpozycji dyrektyw odpadowych

Dyrektywy odpadowe Unii Europejskiej? Ale co? Gdzie jest polski tekst tych dyrektyw? Jak? I, przede wszystkim, kiedy?? To są pytania, jakie spędzają sen z powiek branży odpadowej, samorządom i władzy rządowej odpowiedzialnej za transpozycję i wdrożenie tych dyrektyw....