Polskie Stowarzyszenie Zero Waste zgłoszone do konkursu “Kryształy Soli”!

Współpraca z samorządami oraz wspieranie działań trzeciego sektora przez samorządy jest niezmiernie ważna. W końcu organizacje pozarządowe realizują cele spójne z celami samorządów, czyli najogólniej rzecz ujmując – poprawę jakości życia mieszkańców. 

Dlatego jest nam niezmiernie miło ogłosić (wszem i wobec), z dumą w drżących sercach, że po raz pierwszy nasze Stowarzyszenie zostało zgłoszone do konkursu “Kryształy soli” – nagrody dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce (Nazwa konkursu nawiązuje do wyrażenia “sól ziemi”, które oznacza ludzi wyjątkowych, wyróżniających się swoją postawą i zaangażowaniem dla pracy na rzecz społeczności).

Samo uczestniczenie w konkursie jest dla nas wielkim wyróżnieniem. 

Pokazuje, że kwestia ochrony środowiska poprzez m.in. ograniczanie ilości odpadów jest bardzo istotna dla lokalnych jednostek organizacyjnych. W czasach gdy zarządzanie odpadami staje się coraz bardziej kosztowne dla samorządów jednym ze sposobów na optymalizację jest promowanie stylu życia, który zachęca mieszkańców do bardziej rozsądnego zarządzania zasobami, ograniczania odpadów oraz ich segregacji.

Zostaliśmy zgłoszeni do nagrody w dwóch kategoriach:

  • Kategoria “Najlepszy Projekt Społeczny” za Festiwal Zero Waste, który odbył się w Krakowie kwietniu 2019.

Festiwal Zero Waste to dwa dni wykładów, warsztatów i targów poświęconych tematyce Zero Waste, czyli tego jak efektywnie ograniczać ilość odpadów w swoim otoczeniu i jak żyć w sposób, który wspiera naszą wspaniałą Matkę naturę:)

  • Kategoria “Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia” za naszą działalność na rzecz środowiska i ekologii oraz na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego. 

Statutowe cele Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste to przede wszystkim działania na rzecz ochrony środowiska poprzez między innymi zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji na temat aktywnych sposobów ochrony środowiska oraz promowanie postaw wśród obywateli mających na celu zmniejszanie ilości generowanych odpadów oraz nie marnowanie zasobów. Prowadzimy kampanie informacyjne mające na celu pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. I nie tylko.

Idea Zero Waste to przede wszystkim życie w zgodzie z naturą. Życie w sposób, który wspiera i szanuje środowisko naturalne oraz dąży do zrównoważonego wykorzystywania zasobów Ziemi a nie jej nieograniczonej, demonicznej eksploatacji. Głęboko wierzymy, że tylko poprzez ochronę środowiska ludzkość będzie miała szansę przetrwać kolejne tysiąclecie.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego wyróżnienia i dziękujemy za zgłoszenie do konkursu. Trzymajcie kciuki! 🙂

Przy tej okazji warto przypomnieć inne wyróżnienia i nagrody Stowarzyszenia:

W roku 2017

  1. Puchary Zero Waste – Ograniczam się (konkurs organizowany przez blogerkę Katarzynę Wągrowską, Ograniczam się)

Zdobyliśmy Pierwsze wyróżnienie dla grupy dyskusyjnej PSZW Zero Waste Polska w kategorii Polska marka najlepiej promująca Zero Waste

W roku 2018

  1. European Week for Waste Reduction (EWWR 2018) – Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Nasz projekt Hellowielo dostał się do finału konkursu w kategorii Organizacje Pozarządowe organizowanego w ramach EWWR 2018. Pokonał ponad 14 tys. innych projektów. 

W roku 2019:

  1. Puchary Zero Waste – Ograniczam się (konkurs organizowany przez blogerkę Katarzynę Wągrowską, Ograniczam się)

W kategorii Inicjatywa Zero Waste 2019: Nasze stowarzyszenie zdobyło II miejsce

W kategorii Osoba Zero Waste 2019: Sylwia Sikorska – blogerka i współzałożycielka stowarzyszenia zdobyła II miejsce

W kategorii Wydarzenie Zero Waste 2019: III miejsce zajął Festiwal Zero Waste w Krakowie

Więcej informacji o Pucharach Zero Waste 

  1. W Konkursie zorganizowanym przez Centrum Obywatelskie w Krakowie, którego zadaniem jest integrowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych Stowarzyszenie zdobyło tytuł ”Lidera Zmian” w 2019 roku.

Autorka tekstu: wolontariuszka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste Marta Korab