Czy Polska może być europejskim liderem szanowania jedzenia? – podsumowanie

28 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona tematyce szanowania jedzenia, mająca na celu integrację środowiska „food waste fighters”. Rozmawialiśmy z ekspertami reprezentującymi biznes, organizacje pozarządowe, samorządy, naukę, sferę duchową oraz Ministerstwo Klimatu. Zapraszamy do podsumowania!

Dyskusję rozpoczęliśmy od prezentacji Piotra Barczaka z EEB, który wprowadził uczestników w tematykę odpadów w skali globalnej, powołując się na cele zrównoważonego rozwoju, które mówią, że do 2030 r. musimy zmniejszyć o połowę ilość globalnie marnowanej żywności (zarówno po stronie konsumentów, jak i producentów). To jedno z kluczowych wyzwań także dla Polski, gdzie do śmietników trafia rocznie około 150 kg żywności na mieszkańca.

Przedstawicielka Ministerstw Klimatu, Pani Beata Kłopotek, przybliżyła temat monitorowania odpadów żywnościowych w Polsce – szczególnie ważnym wyzwaniem jest ustalenie faktycznych poziomów marnowania żywności. Poza informacjami płynącymi od organizacji pozarządowych, wciąż brakuje oficjalnych danych na ten temat.

O tym, jak przeciwdziałać marnowaniu żywności w placówkach edukacyjnych i o konieczności poprawy jakości żywienia, opowiadał Michał Postek – Zastępca Wójta Gminy Izabelin. Usłyszeliśmy o przeprowadzonych badaniach, stworzeniu wytycznych do pracy dla osoby zajmującej się jadłospisem, warsztatach dla pracowników oraz uczniów, jak również stworzeniu efektywnie działającego zaplecza kuchennego.

O zagadnieniach mierzenia ilości odpadów, stosowanych narzędziach i wdrożeniach, opowiadał również Jakub Malec, executive chef kuchni Hotelu Novotel Warszawa Centrum, który jako pierwszy w Polsce zaczął mierzyć poziom odpadów żywnościowych w tej branży.

Partnerem wydarzenia była firma Too Good To Go, reprezentowana przez Karolinę Woźniak, która opowiadała o formach wspierania działań lokalnych biznesów, które są kluczowe w walce z marnowaniem jedzenia i – szerzej – ze zmianami klimatu.

Zachęcamy do obejrzenia pełnego nagrania z konferencji, podczas której była mowa również o metodach ratowania żywności, przyszłości jedzenia od strony nowych źródeł jego pozyskiwania, jak i badaniach związanych z wyborami konsumenckimi.

Naszymi gośćmi byli:

 • Karolina Woźniak, Too Good To Go
 • Magdalena Krajewska, Bank Żywności (Warszawa)
 • Virginie Little, Little Greenfinity
 • Piotr Barczak, EEB
 • Łukasz Czech, rolnik
 • Michał Piosik, Foodtech.ac
 • Jakub Malec, ACCOR
 • Michał Misiak, Uniwersytet Wrocławski
 • Michał Postek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 • Jacek Wolan, pijar
 • Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
 • Tomasz Szuba, Venturis HoReCa