Sprawdź nową ofertę dla gmin i biznesu
💚 Wspólnie z gminami chcemy edukować mieszkańców, działając na rzecz lepszej segregacji i osiągania wyższych poziomów zbiórki i recyklingu. Zobacz Oferta dla gmin – warsztaty dla mieszkańców

💚 W działaniach z firmami chcemy zachęcić uczestników letnich wydarzeń do nowych ekozachowayń i działań na  rzecz planety. Zobacz Oferta na lato

💚 A jeśli szukacie sposobu jak wspierać działania na rzecz planety,  zapraszamy do wsparcia działań edukacyjnych w wybranej przez Państwa placówce edukacyjnej. Lato to świetny moment, aby łączyć zabawę z edukacją. Zobacz Zielona filantropia