28 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona tematyce szanowania jedzenia, mająca na celu integrację środowiska „food waste fighters”. Rozmawialiśmy z ekspertami reprezentującymi biznes, organizacje pozarządowe, samorządy, naukę, sferę duchową oraz Ministerstwo Klimatu. Zapraszamy do podsumowania!