Gmina Zero Waste

Co to znaczy „Gmina Zero Waste”?

To gmina, która otwarcie podejmuje wyzwanie systematycznego ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Kierunki zmian i oczekiwane rezultaty wyznacza dokument pod nazwą Zero Waste Masterplan. To zbiór narzędzi, które pomogą wytyczyć właściwą ścieżkę do zredukowania odpadów w skali miasta czy gminy.

Wśród gmin podejmujących wyzwanie ograniczenia odpadów, wyróżnione jako przykłady najlepszych praktyk są gminy, którym udało się zredukować ilość odpadów resztkowych do 75 kg/osobę/rok. To prawdziwi liderzy zero waste!

Ile jest takich gmin w Europie?

W całej Europie już niemal 400 gmin podjęło wyzwanie ograniczania odpadów, a wśród nich takie miasta jak Neapol, Lublana czy Girona. Każda gmina, która decyduje się wstąpić na ścieżkę Zero Waste może liczyć na wsparcie sieci organizacji pozarządowych z całej Europy zrzeszonych w ramach Zero Waste Europe. W Polsce, organizacją członkowską ZWE jest Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Jakie są korzyści?

Unia Europejska stawia przed państwami członkowskimi obowiązek poprawienia efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Począwszy od 2021 roku konieczne będzie przekazywanie do recyklingu ponad 50% odpadów komunalnych, przy corocznym zwiększaniu jego poziomu o co najmniej 1 punkt procentowy, aby osiągnąć wyznaczony na rok 2025 obowiązkowy cel 55% recyklingu. Osiągnięcie takich poziomów recyklingu spoczywać będzie przede wszystkim na barkach samorządów, które odpowiedzialne są realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Doświadczenia gmin zero waste z całej Europy pokazują, że osiągnięcie takich, a nawet lepszych rezultatów jest możliwe. Wprawdzie koszty odbierania odpadów z ich terenu nieznacznie rosną, ale koszty ich zagospodarowania znacznie spadają, dając ostatecznie oszczędności dla mieszkańców, a więc niższe opłaty. Bez sprawnego systemu selektywnej zbiórki i właściwej edukacji mieszkańców, większość polskich gmin będzie miała trudność w sprostaniu tym wymogom, czego rezultatem mogą być kary finansowe.

W Polsce, jak dotąd, żadne miasto ani gmina nie podjęło wyzwania by stać się Gminą Zero Waste. To szansa dla odważnych, którzy chcą stać się pionierami w naszej części Europy. Ale to przede wszystkim szansa na czyste środowisko i bezpieczną przyszłość mieszkańców.

Partnerzy
ZERO-ODPADOWY NEWSLETTER
Zaufali nam