Działania

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznej dotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowy styl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podejmujemy współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, firmami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi, które chcą podejmować inicjatywy upowszechniające i wdrażające rozwiązania zero waste. Istotną częścią naszej działalności jest realizowanie działań edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa.

Obecnie realizujemy również dwie kampanie na rzecz ograniczania odpadów opakowaniowych:

Torby Bumerangi

Z własnym kubkiem

Partnerzy
ZERO-ODPADOWY NEWSLETTER
Zaufali nam